แสดง 1 รายการ

Vagicin 1 x 5 tabs.

ใช้รักษาอาการอักเสบซึ่งเนื่องจากติดเชื้อภายในช่องคลอดและปากมดลูก อาการตกขาวมากและมีกลิ่น คันบริเวณปากช่องคลอด