แสดง 1 รายการ

Prednisolone 5 mg. 500 tabs.

ใช้บรรเทาอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบ และโรคภูมิแพ้ต่างๆ