แสดง 1 รายการ

Extovon 8 mg. 1000 tabs.

ยาละลายเสมหะ ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่มีปริมาณเสมหะมาก