แสดง 1 รายการ

Gluconox 80 mg. 20 x 10 tabs.

รักษาโรคเบาหวานในรายที่ไม่ต้องใช้อินซูลิน