Funginox Solution 1X25 ml.

รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากการติดเชื้อทิเนีย เช่น กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า เป็นต้น หรือโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากการติดเชื้อราแคนดิดา รักษาโรคติดเชื้อของต่อมไขมันที่ผิวหนัง ขจัดรังแค บรรเทาอาการคันศีรษะ

Category:

รายละเอียด

รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากการติดเชื้อทิเนีย เช่น กลาก เกลื้อน น้ำกัดเท้า เป็นต้น หรือโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากการติดเชื้อราแคนดิดา รักษาโรคติดเชื้อของต่อมไขมันที่ผิวหนัง ขจัดรังแค บรรเทาอาการคันศีรษะ