Malugel (Orange) 30X10 tabs.

บรรเทาอาการจุกเสียด แสบหน้าอก หรือกระเพาะ เนื่องจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป – บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีก๊าซมากในรายที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ คนไข้ที่มีก๊าซมากหลังการผ่าตัด

Category:

รายละเอียด

บรรเทาอาการจุกเสียด แสบหน้าอก หรือกระเพาะ เนื่องจากมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินไป – บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เนื่องจากมีก๊าซมากในรายที่เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ระบบการย่อยอาหารผิดปกติ คนไข้ที่มีก๊าซมากหลังการผ่าตัด