Surplex Inj. 500 ml.

ให้เป็นอาหารบำรุงร่างกายภายหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น, ถูกไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บ, ผู้ที่ต้องการไวตามินบีเพิ่มมากกว่าปกติ

Category:

รายละเอียด

ให้เป็นอาหารบำรุงร่างกายภายหลังการผ่าตัด หรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น, ถูกไฟไหม้ หรือได้รับบาดเจ็บ, ผู้ที่ต้องการไวตามินบีเพิ่มมากกว่าปกติ