Area Manager OTC ทีม A ร้านขายยา (กทม–ปริมณฑล)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • คุณสมบัติ
  • จบวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Area Manager OTC หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบขับขี่
  • รู้จักลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รู้เส้นทางในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจตำแหน่งที่เปิดรับ สมัครส่งประวัติการทำงาน มาที่Email: recruit@scharoen.comโทรศัพท์: 02-621-1301 ต่อ 315 หรือ 085-661-2822LINE: hrscharoen

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Medical Representative ยา Generic ทีม Hospital & Clinic

 1. เขตรับผิดชอบพื้นที่ (เหนือล่าง+กลาง) 2213   จังหวัด  ตาก, กำแพงเพชร,นครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,สิงห์บุรี,อ่างทอง,อยุธยา,นนทบุรี

คุณสมบัติ
• จบวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านผู้แทนยา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
• มีใบขับขี่
• มีประสบการณ์และรู้เส้นทางในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สนใจตำแหน่งที่เปิดรับ สมัครส่งประวัติการทำงาน มาที่
  Email: recruit@scharoen.com
  โทรศัพท์: 02-621-1301 ต่อ 315 หรือ 085-661-2822
  LINE: hrscharoen

       

Key Account Executive (Modern Trade Channel) / เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า Modern Trade

ความรับผิดชอบหลัก

 • สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • กิจกรรมการขาย
 • ทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการขายที่เพิ่มขึ้น
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงอายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในสาขาเอฟเอ็มซีจีช่องทางการค้าที่ทันสมัยหรือช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม
 • ทักษะในการขายการสื่อสารการเจรจาต่อรองและการนำเสนอที่ดี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน microsoft
 • มีความสามารถในการทำงานทั้งเป็นอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความรับผิดชอบสูงและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 •  มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 •  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และใบขับขี่

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Medical Representative ยา Original ทีม Hospital & Clinic

รับผิดชอบพื้นที่ (ตะวันตก+ใต้บน) จังหวัด สุพรรณบุรี,กาญจนบุรี,นครปฐม,ราชบุรี,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,ชุมพร,ระนอง

คุณสมบัติ 
• จบวุฒิปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านผู้แทนยา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีใบขับขี่
• รู้เส้นทางในพื้นที่

 • สนใจตำแหน่งที่เปิดรับ สมัครส่งประวัติการทำงาน มาที่
  Email: recruit@scharoen.com
  โทรศัพท์: 02-621-1301 ต่อ 315 หรือ 085-661-2822
  LINE: hrscharoen

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน