ผู้จัดการฝ่ายการตลาด OTC

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 3 – 5 ปีในด้านการตลาดและการขายในตลาดยา OTC หรือ FMCG
 • มีมนุษยสัมพันธ์เจรจาต่อรองวางแผนการจัดการเวลาและการนำเสนอทักษะที่เข้มแข็ง
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ความสมเหตุสมผลความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • เร่งรัดการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าทั่วประเทศได้มากกว่า 70% ของเวลาทำงาน
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ความรับผิดชอบ:

 • ร่วมงานกับคู่ค้าและลูกค้าเพื่อเพิ่มสถานะผลิตภัณฑ์ในตลาดประเทศไทย
 • สนับสนุนและประสานงานกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับทีมขายและหลักการ
 • วิเคราะห์และสร้างรายงานการตลาดและแผนการดำเนินงานเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ผู้บริหารผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมยา
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองวางแผนและนำเสนอทักษะที่ดี
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ความสมเหตุสมผลความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • เร่งรัดการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • สามารถเดินทางไปพบลูกค้าทั่วประเทศได้มากกว่า 70% ของเวลาทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

 

ความรับผิดชอบ:

 • ช่วยและประสานงานกิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมขาย
 • วิเคราะห์และสร้างรายงานทางการตลาดและปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน
 • เสนอแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์และการสำรวจตลาด

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ผู้จัดการฝึกอบรม

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • อายุ 28 – 45 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม 3 – 5 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม 1 – 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการบริหารเวลาการอ่านและทักษะการนำเสนอ
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ความสมเหตุสมผลความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ความรับผิดชอบ:

 • สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมทางคลินิกและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท พื้นฐานเพื่อให้เหมาะกับความต้องการพื้นฐานด้านความรู้ทั้งหมด จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำการตรวจสอบและประเมินผลงาน
 • รายงานผลและจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหาร

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สัญชาติไทย
 • ชาย / หญิงอายุ 28 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, ปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือการตลาดเป็นที่ต้องการ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม 3 – 5 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองวางแผนและการนำเสนอทักษะที่ดี
 • การคิดเชิงกลยุทธ์ความสมเหตุสมผลความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมและการมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • มีความรู้ความสามารถในการบริหารผลกำไรและระบบการค้าระหว่างประเทศ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Key Account Executive (Modern Trade Channel) / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Modern Trade

ความรับผิดชอบหลัก

 • สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • กิจกรรมการขาย
 • ทำงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการขายที่เพิ่มขึ้น
 • การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงอายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2-3 ปีในสาขาเอฟเอ็มซีจีช่องทางการค้าที่ทันสมัยหรือช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม
 • ทักษะในการขายการสื่อสารการเจรจาต่อรองและการนำเสนอที่ดี
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน microsoft
 • มีความสามารถในการทำงานทั้งเป็นอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความรับผิดชอบสูงและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
 •  มีทักษะในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 •  มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และใบขับขี่

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Medical Representative ยา Generic ทีม Hospital & Clinic เขตภาคตะวันตก+กลาง

รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี,นครปฐม,เพชรบุรี,ราชบุรี,สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
• จบวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านผู้แทนยา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
• มีใบขับขี่
• รู้เส้นทางในพื้นที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน