เราเป็นผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้รับการรักษาโรคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญ

การประสานงานด้านกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติงานของเรา คือ ติดต่อประสานงานอย่างเร่งด่วน และดำเนินการอย่างโปร่งใสตามสิทธิที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การตลาด

เป้าหมายของเรา คือ บริหารให้สินค้าทุกตัวทำตลาดได้อย่างเต็มศักยภาพ และสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์

การขาย

เราจำหน่ายสินค้าให้กับโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยาและมีลูกค้าทางตรงมากกว่า 3,600 ราย

คลังสินค้า

เรามีคลังสินค้า 2 แห่ง พื้นที่รวมขนาด4,172ตร ม. และห้องควบคุมอุณหภูมิพิเศษที่ 2-8 C°

การจัดส่งสินค้า

เราจัดส่งสินค้าทั่วประเทศภายใน 24 -72 ชม. และจัดส่งสินค้าทันทีสำหรับสินค้าช่วยชีวิตฉุกเฉิน

การบริการลูกค้า

เราส่งมอบการบริการที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าทุกท่าน ผ่านศูนย์ประสานงานบริการ และฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์

พันธมิตรทางธุรกิจ