Showing all 8 results

Ammeltz Family 82 ml.

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ฟกช้ำ เคล็ด ยอก แขนและขา

Ammeltz Yoko Yoko 48 ml.

บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ฟกช้ำ เคล็ด ยอก แขนและขา

Ammeltz Yoko Yoko Cream 30g.

บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก

Ammeltz Yoko Yoko Cream 60g.

บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็ดขัดยอก

Tramada 50 mg. 1000 caps.

ระงับและบรรเทาอาการปวดระดับกลางไปจนกระทั่งระดับรุนแรง ทั้งชนิดอาการปวดแบบเฉียบพลันและชนิดปวดแบบเรื้อรัง

Tramada 50 mg. 10X10 caps.

ระงับและบรรเทาอาการปวดระดับกลางไปจนกระทั่งระดับรุนแรง ทั้งชนิดอาการปวดแบบเฉียบพลันและชนิดปวดแบบเรื้อรัง