Showing all 1 result

Diosmin 500 3 X10 tabs.

ใช้ในการรักษาโรคริดสีดวงทวารหนัก ทั้งในระยะรุนแรงและระยะยาว ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพของหลอดเลือดดำบริเวณขา ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดและเป็นตะคริวในเวลากลางคืน