Custodiol 2,000 ml.

ปกป้องอวัยวะและรักษาสภาพอวัยวะ ทำให้เกิดความเย็นบริเวณผิวอวัยวะ เช่น หัวใจ, ไต, ตับ, ปอด, ตับอ่อน ช่วยปกป้องในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นเลือด

Category:

รายละเอียด

ปกป้องอวัยวะและรักษาสภาพอวัยวะ ทำให้เกิดความเย็นบริเวณผิวอวัยวะ เช่น หัวใจ, ไต, ตับ, ปอด, ตับอ่อน ช่วยปกป้องในการทำผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นเลือด