Zorax Suspension 60 ml.

รักษาเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเริม (Herpes simplex) ที่แสดงอาการในบริเวณอวัยวะต่างๆเช่น อวัยวะเพศ จมูก ริมฝีปาก eczema herpeticum งูสวัส ป้องกันการเกิดการกลับเป็นซ้ำของการติดเชื้อเริม และป้องกันการติดเชื้อเริมในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ

Category:

รายละเอียด

รักษาเชื้อไวรัสที่ก่อโรคเริม (Herpes simplex) ที่แสดงอาการในบริเวณอวัยวะต่างๆเช่น อวัยวะเพศ จมูก ริมฝีปาก eczema herpeticum งูสวัส ป้องกันการเกิดการกลับเป็นซ้ำของการติดเชื้อเริม และป้องกันการติดเชื้อเริมในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ